privacy statement
Wij gebruiken Cookies

Privacy statement

PRIVACY STATEMENT CYBERGHOST B.V.

Cyberghost B.V. (''Cyberghost B.V.”; ''wij''), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (''u''). Onze diensten bestaan uit het geven van tips en advies over Facebook marketing, het leveren van software waarmee onze klanten de Friendscard kunnen gebruiken en waarmee klanten een eigen professionele nieuwsbrief kunnen versturen en andere Diensten (de "Diensten"). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

Cyberghost B.V. acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze websites https://friendsenterprise.com/ en https://www.friendscard.nl/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25 mei 2018.


Uw rechten

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-0558855 of per e-mail via info@friendsenterprise.nl.

We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.


Analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Piwik. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;

• Encryptie van data;

• Pseudonimiseren van data;

• Overdrachten alleen over SSL;

• Controle van erkende autorisaties.


Websites en Diensten van derden

Cyberghost B.V. respecteert de privacy van al haar Leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Cyberghost B.V. verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Cyberghost B.V. gebruikt uw gegevens onder andere om het sparen en besteden van iEuro’s op de Friendscards zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt in het kader van de activering en het gebruik van de Friendscard en Friendsmailer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Tevens gebruiken we de verstrekte persoonsgegevens voor:

• De activiteiten die moeten worden ondernomen in verband met het voorbereiden, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten van diverse diensten;

• Het tot stand brengen van een relatie met een potentieel Lid, de relatie met een Lid te behouden en de relatie met het Lid uit te breiden;

• Het informeren over de dienstverlening van Cyberghost B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen, waaronder BillyBird;

• Het informeren over de dienstverlening van Deelnemers en derden;

• Statistieken te genereren om informatie over de dienstverlening, het saldo en persoonlijke aanbiedingen aan het Lid te kunnen toesturen (per e-mail of post) en functionaliteiten in de dienstverlening van Cyberghost B.V. te verbeteren;

• Het ondersteunen van activiteiten gericht op een verantwoorde bedrijfsvoering;

• Fraudebestrijding en integriteitbewaking;

• Het voldoen aan wettelijke (informatie) verplichtingen;


Gegevensverstrekking aan derden

Cyberghost B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst tussen het Lid en Cyberghost B.V. en aan Deelnemers die betrokken zijn bij het uitgeven en inwisselen van iEuro’s of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Cyberghost B.V. en de door Cyberghost B.V. ingeschakelde derden, alsmede haar Deelnemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Op grond van de wet is Cyberghost B.V. verplicht om op verzoek aan overheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld politiële en justitiële instanties) gegevens te verstrekken in het kader van het opsporen van strafbare feiten. Cyberghost B.V. dient aan deze wettelijke plicht te voldoen.


Gegevensverstrekking door Deelnemers

Deelnemers kunnen aan Cyberghost B.V. uw persoonsgegevens verstrekken, bijvoorbeeld om uw ledenprofiel te actualiseren, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend aan de betreffende Deelnemer.


Bewaren

Cyberghost B.V. bewaart de gegevens van haar Leden voor de duur van de overeenkomst en zolang als dat de wet dat voorschrijft en noodzakelijk is. Indien u ermee akkoord gaat dat Cyberghost B.V. na deactivering van de Friendscard, nog verder gebruik maakt van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om u te informeren over haar dienstverlening, kunt u dit bij het deactiveren kenbaar maken. Cyberghost B.V. zal u in dat geval informeren over de doeleinden van deze gegevensverwerking. Zolang de Card niet gedeactiveerd is, gaat Cyberghost B.V. ervan uit dat u in de toekomst gebruik wenst blijven te maken van de Card en zal Cyberghost B.V. uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor de bovenstaande doeleinden.


Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Cyberghost B.V., of indien u inzage dan wel wijziging van uw persoonsgegevens wenst, neem dan contact. We zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-0558855 of stuur een e-mail naar info@friendsenterprise.nl.

Cyberghost B.V.

Luttelweg 4

5408 RA Volkel

Nederland